Kunde: Seal Engineering
Oppdrag: Oppdatering av profil, samt produksjon av trykksaker.
Det var behov for en oppgradering av eksisterende logo der symbolet skulle beholdes. Nye fonter ble valgt til bÄde profil, trykksaker og web.

www.sealengineering.no

Seal_case1Seal_case6Seal_case7Seal_case4Seal_case5

Skisseforslag fra oppstartsfase:

Seal_case8