Fra barnsben av har jeg hatt nær tilknytning til kulturlandskapet og seterlivet i fjellene i Lom. Jeg har vokst opp i en kunstnerfamilie, og min store inspirasjonskilde er min avdøde morfar Emil Brimi. Han var treskjærer og har lært meg å se kunsten i så mangt. Dette har nok resultert i min interesse for gamle byggverk og kunsthåndverket på disse.

Arv er noe som vi overtar etter de som har levd før oss og som vi skal overlate til neste generasjon. Kulturarven vår er uerstattelige kilder til kunnskap, glede og inspirasjon. Dette er grunnsteinen i vår identitet, og må ivaretas for ettertiden. Jeg ønsker å bidra til dette ved å gi deler av overskuddet av salget i serien ARV til Fortidsminneforeningen og deres viktige arbeid med verdifulle kulturminner og kulturmiljøer i Norge.

Etter år med konsepstutvikling kan jeg stolt presentere de tre første motivene i serien ARV. De første motivene i serien er fra Urnes stavkirke, Lom stavkirke og Osebergskipet. Serien vil utvikles videre i form av flere produkter, og med nye motiver fra kjente kulturarv-perler.
Besøk min webshop for å se alle produktene, og for å lese mer om meg og min historie.

 

Arv_Lom
LOM STAVKIRKE
Lom stavkirke ligger i Oppland fylke og er en av Norges største og vakreste stavkirker. Kirken ble bygget midt på 1100-tallet, og har siden vært hovedkirken i Lom. Innvendig kan man oppleve den unike konstruksjonen av staver som holder bygningen oppe, og som definerer den som en stavkirke.
Bildet viser eksteriøret, mot tak og tårn, på nordøstlig side ved sakristiet.
Foto: Mone Brimi

 


Urnes

URNES STAVKIRKE
Urnes stavkirke ble bygget på 1130-tallet og er den eldste stavkirken i Norge. Bygningens utsmykninger har gitt navn til Urnes-stilen, som er blant de yngste av vikingtidens stilarter.
Kirken er med på UNESCOs verdensarvliste.
Bildet er fra en detalj av skurden (utskjæringene) på kirkens nordlige side, og viser blant annet kamp mellom firbente dyr og slanger.
Foto: Mone Brimi

 


Oseberg

OSEBERGSKIPET
Osebergskipet er et av de mest unike funnene fra vikingtiden – et godt bevart vikingskip som ble bygget rundt år 820 på Sør-Vestlandet. Båten ble i mange år benyttet som et lystfartøy, før det til slutt ble gravplass for to kvinner. Skipet har ikke vært brukt i strid.
Bildet viser en detalj av akterstavnen på babord side, og er fra en rekonstruksjon av originalskipet.
Foto: Ragnhild Rise