Core Energy heter i dag Point Resources.

Core Energy henvendte seg til meg i 2010 med ønske om bistand til visuell profil og websider til det nystartede firmaet.
De ønsket et moderne men tidløst symbol, og en moderne stilren font. Ønsket var å skille seg ut fra andre oljeselskaper, samt å tydelig fremheve kjernevirksomheten og konseptet i Core Energy.
Stikkord var: faglig tyngde, bred kompetanse, dybde, energi, kjerne, verdiskapning, opprinnelse/røtter.

Core Energy er et olje- og gasselskap etablert med sikte på å fange verdipotensialet i og rundt produserende olje- og gassfelt på Norsk sokkel. Selskapet vil søke å erverve andeler i produserende felt og skape verdier gjennom å fokusere på økt olje- og gassutvinning nære eksisterende felt og tilstøtende feltutbygginger. Selskapet er støttet av det ledende olje- og gass selskapet Hitecvision.

Tidlig i prosessen så jeg for meg et symbol som gjenspeilet denne kjernen, energien, dybden. Etter mange håndskisser og digitale skisser, kom endelig formen fram. En bevegelse, en stjerne, en kjerne.
Målet mitt var å få symbolisert både opprinnelsen og dybden i ett og samme symbol, og det var viktig å få farger som spilte på lag, og som fremhevet hverandre. Fargene ble komplimentære; orange og blå.
Logoene fungerer like godt på farget bakgrunn som på hvit.

 

CE_case_1CE_case_960x200_positivCE_MockUp_1 CE_case_3CE_case_960x200_1b

CE_case_4