Gruben Event & Management jobber med konsulentvirksomhet mot hospitality, event og underholdningsbransjen.
Med solid erfaring fra store arrangementer og konserter på Telenor Arena, har Grubhen Event og Management klart å bygge seg opp et godt rykte på få år. De rekrutterer bla. folk til servering og bevertning til et hvilket som helst arrangement, og kan stille med private sjåfører for til og fra-kjøring. Med stø hånd håndterer de økonomistyring, planlegging og prosjektledelse, og sørger for komplett gjennomføring.

Grubhen Event & Management ønsket en visuell profil som gjenspeiler Management-rollen de påtar seg når de involveres i et prosjekt. En bidragsyter i et samspill med flere, der man i felleskap håndterer prosjektene.
Formene i symbolet representerer både teamwork, helhet og selvstendighet. Den ene komponenten i symbolet er farget blå og symboliserer klarsyn, ro og oversikt.

Grubhen_case_5Grubhen_case_2Grubhen_case_3cGrubhen_case_4cGrubhen_case_1b